Menu

Centrul T.E.A.M.

Crearea Centrului TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere) în zona metropolitană Cluj,  în vederea stimulării apariției de noi locuri de muncă și dezvoltării durabile a mediului de afaceri clujean.

Descriere proiect: proiectul propune crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor (Centrul TEAM), care va găzdui 13 întreprinderi şi va facilita crearea a cel puţin 100 noi locuri de muncă. Centrul va pune la dispoziţia firmelor găzduite următoarele tipuri de servicii: 

-servicii suport operaţionale: recepţie, serviciu de colectare/distribuire corespondenţă, pază şi protecţie, sistem monitorizare CCTV, reţea broadband, IP voce şi date (pachet de bază), servicii de curăţenie (pe spaţiile comune), sistem climatizare, întreţinere curentă, întreţinere utilaje și echipamente, acces parcare;

-servicii de asistenţă gratuită (tip help-desk) în domeniile: consultanţă şi servicii IT, consultanţă juridică, financiară, în domeniul investiţiilor, în marketing, vânzări şi management general;

-soluţii integrate pentru afaceri: promovarea firmelor incubate pe portal web al Centrului.

Servicii oferite:

-asistenţă pentru elaborarea documentației tehnice (studiu de fezabilitate tehnic, proiect tehnic), conform HG 28/2008;

-dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu economico-financiară, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;

-asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.

Valoare totală: 2.369.219,54 Euro

Valoare grant: 1.870.687,51 Euro

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram