Menu

AUTOMOBILE DACIA

Eficientizarea consumului energetic al centralelor de ventilație.

Îmbunătățirea managementului consumurilor de energie în sectorul industrial al fabricării autovehiculelor de transport rutier, prin achiziția de echipamente ce vor realiza economii de energie.

Descriere proiect: proiectul propune înlocuirea a peste 40 de centrale de ventilație din secțiile de producție a companiei, investiție ce va conduce la:

-realizarea unei economii anuale de energie de cca 12%, la același nivel al producției și la același număr de ore de funcționare;

-reducerea perioadelor de întrerupere a fluxului tehnologic al companiei cu peste 150 minute în medie/an, ca urmare a asigurării unui climat optim de temperatură în halele de producție;

-reducerea cantității emisiilor de gaze cu efect de seră evacuată în atmosferă.

Servicii oferite:

-asistenţă elaborare bilanţ energetic; 

-asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu prevederile HG 28/2008; 

-dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;

-verificarea caietelor de sarcini puse la dispoziție de Beneficiar, inclusiv a fișelor tehnice, a cerințelor funcționale asociate și a specificațiilor pentru echipamente;

-asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.

Valoare totală: 5.620.309,00 Euro

Valoare grant: 1.940.732,00 Euro

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram