Menu

ELJ Automotive

Extinderea capacităţii de producţie în vederea creşterii competitivităţii şi productivităţii companiei în condiţiile actuale de piaţă.

Descriere proiect: proiectul presupune implementarea unei tehnologii de producţie moderne, care se caracterizează prin capacitate crescută de producţie, precizie şi calitate ridicată a produselor și care va conduce la creșterea eficienței procesului de producție.

Principalii indicatori de rezultat ai proiectului sunt:

-achiziţionarea a 41 utilaje tehnologice performante necesare procesului de producţie componente auto;

-44 noi locuri de muncă create până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;

-creşterea cifrei de afaceri a companiei cu peste 90% în 5 ani de la finalizarea implementării investiţiei;

-creşterea exporturilor companiei cu minim 100% în 5 ani de la finalizarea implementării investiţiei. 

Servicii oferite:

-elaborarea Studiul de Fezabilitate fără aspecte de natură tehnică;

-acordarea asistenţei pentru elaborarea capitolelor de natură tehnică din cadrul Studiului de Fezabilitate;

-dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiză de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, documente suport;

-asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului și a contractării grantului;

-asistență în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

Valoare totală: 8.928.316,00 Euro

Valoare grant: 3.400.918,00 Euro

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram