Menu

Extindere capacitate de producţie componente auto

ELJ Automotive SRL

Extinderea capacităţii de producţie în vederea creşterii competitivităţii şi productivităţii companiei în condiţiile actuale de piaţă.

SERVICII:

  • Elaborarea Studiul de Fezabilitate fără aspecte de natură tehnică;
  • Acordarea asistenţei pentru elaborarea capitolelor de natură tehnică din cadrul Studiului de Fezabilitate;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, documente suport;
  • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului și a contractării grantului;
  • Asistență în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

DESCRIERE PROIECT

Proiectul presupune implementarea unei tehnologii de producţie moderne, care se caracterizează prin capacitate crescută de producţie, precizie şi calitate ridicată a produselor și care va conduce la creșterea eficienței procesului de producție.

Principalii indicatori de rezultat ai proiectului sunt:

  • Achiziţionarea a 41 utilaje tehnologice performante necesare procesului de producţie componente auto;
  • 44 noi locuri de muncă create până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
  • Creşterea cifrei de afaceri a companiei cu peste 90% în 5 ani de la finalizarea implementării investiţiei;
  • Creşterea exporturilor companiei cu minim 100% în 5 ani de la finalizarea implementării investiţiei. 

Valoare totală: 8.928.316,00 Euro

Valoare Grant: 3.400.918,00 Euro

Relians 2022
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu