Menu

RO COM CENTRAL

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii hoteliere prin modernizarea și extinderea infrastructurii de cazare a Hotelului Central din Piatra-Neamț.

Descriere proiect: proiectul propune activități de modernizare a ansamblului hotelier Central din Piatra-Neamț și de diversificare a serviciilor oferite. Principalele modificări propuse prin proiect includ:

-refacerea faţadei hotelului;

-modernizarea a 130 de spaţii de cazare şi clasificarea acestora la 3 stele;

-creşterea capacităţii de cazare existente cu 20 de spaţii de cazare noi, clasificate la 4 stele;

-refuncţionalizarea salonului de recepţie;

-extinderea şi modernizarea spaţiului destinat servirii micului dejun;

-introducerea de noi servicii: Lounge VIP (business şi concierge), comercializare suveniruri, rent a car, internet în camere, Pay TV.

Servicii oferite:

-elaborare studiu de fezabilitate, conform prevederilor HG 28/2008;

-dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborarea strategiei de dezvoltare a companiei, analiza pieței turistice și a concurenței specifice, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, planificarea și organizarea achizițiilor proiectului, monitorizarea riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă, documente suport;

-asistenţă la elaborarea Documentaţiei Tehnice de Execuţie a contractelor de lucrări;

-asistenţa în etapa de evaluare a aplicaţiei;

-execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

Valoare totală: 4.565.432,21 Euro

Valoare grant: 2.140.776,47 Euro

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram