Menu

DOMENII EXPERTIZĂ

Industrie

Serviciile complete de management de proiect au vizat, în sectorul privat, următoarele domenii: producție industrială, construcții, servicii, agricultură, piscicultură, producție de energie.

ENERGIE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Implicarea RELIANS în proiecte de investiții complexe care au inclus și componenta energetică (gaze naturale, energie electrică, energie termică), dezvoltarea de proiecte ce presupun utilizarea surselor regenerabile (solare, eoliene, biomasa, etc.) pentru producerea energiei, expertiza în management de proiect ne permit abordarea oricărui tip de investiție în domeniul energetic.

INFRASTRUCTURĂ DE AFACERI

Fie că este vorba despre Centre sau Incubatoare de afaceri, Centre Expoziționale, Parcuri Industriale sau Parcuri Logistice, RELIANS deține expertiza necesară gestionării oricărui tip de structură de sprijinire și dezvoltare a afacerilor, de la studiul oportunității dezvoltării acesteia într-o anumită locație, la managementul structurii de operare a acesteia.

CERCETARE-DEZVOLTARE (CD)

Proiectele dezvoltate de RELIANS contribuie la creșterea capacității de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD, atât pentru instituții de CD (universități, institute), cât și pentru întreprinderi care dețin departamente de cercetare, precum și la încurajarea transferului tehnologic bazat pe parteneriatele dintre instituții CD și întreprinderi.

IT&C

Indiferent de amploarea sa, fiecare proiect include și o componentă de IT&C. Pentru că suntem conștienți de rolul pe care acesta în are în creșterea competitivității pe piață, am dezvoltat parteneriate durabile pentru a asigura clienților noștri cele mai bune soluții.

TURISM

Valoarea adăugată în turism este condiționată de calitatea infrastructurii de cazare și agrement aflată la dispoziția turiștilor. RELIANS a sprijinit maximizarea acesteia prin proiectele dezvoltate.

PATRIMONIU CULTURAL

RELIANS contribuie, prin proiectele realizate, la reabilitarea monumentelor istorice, aflate în proprietate privată sau publică.

PLANIFICARE URBANĂ

Evoluția sustenabilă a oricărei comunități se bazează pe o strategie integrată de dezvoltare. RELIANS dispune de o echipă de experți specializată în elaborarea acestor strategii.

APA

Calitatea vieții în orice comunitate depinde și de calitatea apei. RELIANS are un aport important în îmbunătățirea condițiilor de trai, atât prin proiecte locale—alimentare cu apă la nivelul comunităților mici, proiecte co-finanțate prin programul SAPARD, cât și prin proiecte de anvergură, cu impact regional, co-finanțate prin programul SAMTID.
Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
sunflagpaperclipuserslaptopchart-barsbriefcasecarmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram