Menu

pROIECTE

INDUSTRIE
ENERGIE ȘI INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ
INFRASTRUCTURĂ DE AFACERI
TRANSFORMARE DIGITALĂ
CERCETARE DEZVOLTARE
TURISM

TechTex SRL

octombrie 20, 2022
Denumire proiect: Linie fabricare produse de igienă din materiale neţesute Descriere proiect: Achiziţie linii de […]
Află mai multe

Creşterea competitivităţii prin optimizarea fluxului tehnologic

mai 26, 2022
EMS-ELECTRA SRL Creşterea competitivităţii companiei (cifră de afaceri şi productivitate a muncii) prin optimizarea fluxului […]
Află mai multe

Creşterea capacităţii de producţie a companiei

mai 26, 2022
SMIRODAVA SA Dezvoltarea capacităţii de producţie și îmbunătăţirea caracteristicilor produselor, în vederea creşterii productivităţii şi […]
Află mai multe

Extinderea capacităţii de producţie a componentelor destinate industriei auto

mai 26, 2022
STABILUS ROMÂNIA SRL Creșterea competitivității companiei pe piața de profil prin dezvoltarea capacității de producție […]
Află mai multe

Extindere capacitate de producţie componente auto

mai 26, 2022
ELJ Automotive SRL Extinderea capacităţii de producţie în vederea creşterii competitivităţii şi productivităţii companiei în […]
Află mai multe

Dezvoltarea capacității de producție a companiei

mai 26, 2022
Mahle Componente de Motor SRL Creşterea competitivităţii companiei în contextul industriei componentelor auto prin modernizarea […]
Află mai multe

Creşterea competitivităţii prin achiziţie de noi echipamente

mai 26, 2022
DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL Creșterea competitivității prin achiziționarea de echipamente ce vor crea premisele […]
Află mai multe

Modernizarea instalațiilor și extinderea capacității de producție

mai 26, 2022
SCHAEFFLER ROMÂNIA SRL Dezvoltarea competitivității companiei pe piața ghidajelor liniare în vederea creșterii volumului exporturilor. […]
Află mai multe

VIMETCO SRL

mai 25, 2022
Denumire proiect - Linie automată de ambalare a profilelor din aluminiu extrudat Descriere proiect - […]
Află mai multe

Creşterea competitivităţii prin achiziţie de noi echipamente

octombrie 15, 2021
DESCRIERE PROIECT Investiţia contribuie la creşterea competitivităţii companiei prin achiziţionarea de echipamente moderne care vor […]
Află mai multe
Vezi toate articolele

DELGAZ GRID SA (POIM 6.3)

octombrie 21, 2022
Denumire proiect: Implementarea unui system de monitorizare inteligentă a distribuției într-o zona omogenă de consumatori […]
Află mai multe

RIFIL SA

octombrie 20, 2022
Denumire proiect: Unitate de cogenerare de înaltă eficienţă la SC RIFIL SA în vederea creşterii […]
Află mai multe

Eficiență energetică prin recuperarea căldurii reziduale

mai 26, 2022
LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA Creşterea eficienţei energetice în procesul de fabricaţie al cimentului, prin implementarea […]
Află mai multe

Modernizare reţele distribuţie gaze naturale

mai 26, 2022
E.ON Gaz Distribuţie SA Cluj Modernizarea reţelei de presiune medie şi redusă (conducte şi branşamente) […]
Află mai multe

Centrală electrică eoliană - Parc Eolian Albeşti

mai 26, 2022
SIBIOARA WIND FARM SRL Construirea unei unităţi de producţie a energiei electrice din resurse regenerabile […]
Află mai multe

Eficiență energetică prin recuperarea căldurii reziduale

mai 26, 2022
LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA Creşterea eficienţei energetice în procesul de fabricaţie al cimentului, prin implementarea […]
Află mai multe

Eficientizarea consumului energetic al centralelor de ventilație

mai 26, 2022
AUTOMOBILE DACIA SA Îmbunătățirea managementului consumurilor de energie în sectorul industrial al fabricării autovehiculelor de […]
Află mai multe

Eficientizarea consumului energetic în fabricarea ambalajelor din sticlă

mai 26, 2022
STIROM SA Creșterea eficienței energetice în procesul de fabricație a sticlăriei de ambalaj, ca urmare […]
Află mai multe

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA (POIM 6.3)

mai 26, 2022
Denumire proiect: implementarea unui sistem avansat de management al activelor reţelelor de distribuţie (AMS) si […]
Află mai multe

DELGAZ GRID SA (POIM 6.1)

mai 26, 2022
Denumire proiect: Modernizare staţii de transformare ale E.ON Distribuţie România S.A. – Lucrări de întărire […]
Află mai multe

HOLCIM SA

mai 26, 2022
Denumire proiect: Centrală fotoelectrică cu o putere instalată de 0,99 MWp în locația HOLCIM ALEȘD […]
Află mai multe

SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRASILVANIA NORD SA

mai 26, 2022
Denumire proiect: Implementarea unui Sistem de Distribuţie Inteligentă a energiei electrice, într-o zonă omogenă din […]
Află mai multe
Vezi toate articolele

Centrul de Sprijinire şi Dezvoltare a Afacerilor

mai 26, 2022
TESTER GRUP SRL Construirea unui centru de afaceri ce oferă spații funcționale și servicii specifice […]
Află mai multe

Parc Logistic Comuna Leţcani - Judeţul Iaşi

mai 26, 2022
SOLO SRL Crearea primului parc logistic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în vederea dezvoltării investițiilor […]
Află mai multe

Centrul T.E.A.M. de sprijinire a afacerilor

mai 26, 2022
Crearea Centrului TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere) în zona metropolitană Cluj,  în vederea stimulării apariției […]
Află mai multe

Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative

mai 26, 2022
Crearea unui Centru Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative în vederea sprijinirii afacerilor din domeniul […]
Află mai multe

ABC incubator

mai 26, 2022
Denumire proiect: ABC Incubator - construire imobil de birouri, împrejmuire, amenajare incintă, racorduri, branșamente și […]
Află mai multe
Vezi toate articolele

Modernizare și integrare staţii de transformare în sistem SCADA

mai 26, 2022
E.ON Moldova Distribuţie Iași Creşterea securităţii furnizării energiei prin reducerea numărului de întreruperi şi reducerea […]
Află mai multe

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA (POIM 6.3)

mai 26, 2022
Denumire proiect: Implementarea unui sistem avansat de management al distribuţiei (ADMS) şi monitorizarea şi optimizarea […]
Află mai multe

CIMA Data Analytics București

mai 26, 2022
Denumire proiect: MoPEIA - Modelarea Prognozelor Energetice prin Învăţarea Automată Descriere proiect: dezvoltarea unui nou […]
Află mai multe
Vezi toate articolele

Dezvoltarea activităţii de CD și a capacităţii de inovare

mai 26, 2022
ELECTRO – ALFA INTERNAȚIONAL SRL Creşterea nivelului de inovare al companiei prin construirea unui Centru […]
Află mai multe

Dezvoltarea activității de cercetare-dezvoltare

mai 26, 2022
ICME ECAB SA Creșterea nivelului de inovare al companiei prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (achiziționarea […]
Află mai multe

Investiţii în infrastructura de cercetare-dezvoltare

mai 26, 2022
LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA Creșterea nivelului de inovare al companiei prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare […]
Află mai multe
Vezi toate articolele

Modernizare și extindere Hotel Central

mai 26, 2022
RO COM CENTRAL SA Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii hoteliere prin modernizarea și extinderea infrastructurii de […]
Află mai multe

Modernizare şi supraetajare Hotel Dumbrava

mai 26, 2022
AGROINDUSTRIALA SA Îmbunătățirea infrastructurii turistice în vederea diversificării serviciilor turistice actuale și a creșterii capacităţii […]
Află mai multe

P.O.P.A.S. Gura Humorului

mai 26, 2022
Valorificarea potențialului local turistic prin investiții în infrastructura de agrement: amenajarea unei pârtii de schi, […]
Află mai multe

Palace Govora Spa - dezvoltare turism balnear

mai 26, 2022
Băile Govora SA Îmbunătățirea calității infrastructurii turistice de cazare și a serviciilor conexe oferite de […]
Află mai multe
Vezi toate articolele
INDUSTRIE
ENERGIE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
INFRASTRUCTURĂ DE AFACERI
CERCETARE-DEZVOLTARE (CD)
TURISM
TRANSFORMARE DIGITALĂ

TechTex SRL

octombrie 20, 2022
Denumire proiect: Linie fabricare produse de igienă din materiale neţesute Descriere proiect: Achiziţie linii de […]
Află mai multe

Creşterea competitivităţii prin optimizarea fluxului tehnologic

mai 26, 2022
EMS-ELECTRA SRL Creşterea competitivităţii companiei (cifră de afaceri şi productivitate a muncii) prin optimizarea fluxului […]
Află mai multe

Creşterea capacităţii de producţie a companiei

mai 26, 2022
SMIRODAVA SA Dezvoltarea capacităţii de producţie și îmbunătăţirea caracteristicilor produselor, în vederea creşterii productivităţii şi […]
Află mai multe

Extinderea capacităţii de producţie a componentelor destinate industriei auto

mai 26, 2022
STABILUS ROMÂNIA SRL Creșterea competitivității companiei pe piața de profil prin dezvoltarea capacității de producție […]
Află mai multe

Extindere capacitate de producţie componente auto

mai 26, 2022
ELJ Automotive SRL Extinderea capacităţii de producţie în vederea creşterii competitivităţii şi productivităţii companiei în […]
Află mai multe

Dezvoltarea capacității de producție a companiei

mai 26, 2022
Mahle Componente de Motor SRL Creşterea competitivităţii companiei în contextul industriei componentelor auto prin modernizarea […]
Află mai multe

Creşterea competitivităţii prin achiziţie de noi echipamente

mai 26, 2022
DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL Creșterea competitivității prin achiziționarea de echipamente ce vor crea premisele […]
Află mai multe

Modernizarea instalațiilor și extinderea capacității de producție

mai 26, 2022
SCHAEFFLER ROMÂNIA SRL Dezvoltarea competitivității companiei pe piața ghidajelor liniare în vederea creșterii volumului exporturilor. […]
Află mai multe

VIMETCO SRL

mai 25, 2022
Denumire proiect - Linie automată de ambalare a profilelor din aluminiu extrudat Descriere proiect - […]
Află mai multe

Creşterea competitivităţii prin achiziţie de noi echipamente

octombrie 15, 2021
DESCRIERE PROIECT Investiţia contribuie la creşterea competitivităţii companiei prin achiziţionarea de echipamente moderne care vor […]
Află mai multe

DELGAZ GRID SA (POIM 6.3)

octombrie 21, 2022
Denumire proiect: Implementarea unui system de monitorizare inteligentă a distribuției într-o zona omogenă de consumatori […]
Află mai multe

RIFIL SA

octombrie 20, 2022
Denumire proiect: Unitate de cogenerare de înaltă eficienţă la SC RIFIL SA în vederea creşterii […]
Află mai multe

Eficiență energetică prin recuperarea căldurii reziduale

mai 26, 2022
LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA Creşterea eficienţei energetice în procesul de fabricaţie al cimentului, prin implementarea […]
Află mai multe

Modernizare reţele distribuţie gaze naturale

mai 26, 2022
E.ON Gaz Distribuţie SA Cluj Modernizarea reţelei de presiune medie şi redusă (conducte şi branşamente) […]
Află mai multe

Centrală electrică eoliană - Parc Eolian Albeşti

mai 26, 2022
SIBIOARA WIND FARM SRL Construirea unei unităţi de producţie a energiei electrice din resurse regenerabile […]
Află mai multe

Eficiență energetică prin recuperarea căldurii reziduale

mai 26, 2022
LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA Creşterea eficienţei energetice în procesul de fabricaţie al cimentului, prin implementarea […]
Află mai multe

Eficientizarea consumului energetic al centralelor de ventilație

mai 26, 2022
AUTOMOBILE DACIA SA Îmbunătățirea managementului consumurilor de energie în sectorul industrial al fabricării autovehiculelor de […]
Află mai multe

Eficientizarea consumului energetic în fabricarea ambalajelor din sticlă

mai 26, 2022
STIROM SA Creșterea eficienței energetice în procesul de fabricație a sticlăriei de ambalaj, ca urmare […]
Află mai multe

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA (POIM 6.3)

mai 26, 2022
Denumire proiect: implementarea unui sistem avansat de management al activelor reţelelor de distribuţie (AMS) si […]
Află mai multe

DELGAZ GRID SA (POIM 6.1)

mai 26, 2022
Denumire proiect: Modernizare staţii de transformare ale E.ON Distribuţie România S.A. – Lucrări de întărire […]
Află mai multe

HOLCIM SA

mai 26, 2022
Denumire proiect: Centrală fotoelectrică cu o putere instalată de 0,99 MWp în locația HOLCIM ALEȘD […]
Află mai multe

SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRASILVANIA NORD SA

mai 26, 2022
Denumire proiect: Implementarea unui Sistem de Distribuţie Inteligentă a energiei electrice, într-o zonă omogenă din […]
Află mai multe

Centrul de Sprijinire şi Dezvoltare a Afacerilor

mai 26, 2022
TESTER GRUP SRL Construirea unui centru de afaceri ce oferă spații funcționale și servicii specifice […]
Află mai multe

Parc Logistic Comuna Leţcani - Judeţul Iaşi

mai 26, 2022
SOLO SRL Crearea primului parc logistic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în vederea dezvoltării investițiilor […]
Află mai multe

Centrul T.E.A.M. de sprijinire a afacerilor

mai 26, 2022
Crearea Centrului TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere) în zona metropolitană Cluj,  în vederea stimulării apariției […]
Află mai multe

Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative

mai 26, 2022
Crearea unui Centru Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative în vederea sprijinirii afacerilor din domeniul […]
Află mai multe

ABC incubator

mai 26, 2022
Denumire proiect: ABC Incubator - construire imobil de birouri, împrejmuire, amenajare incintă, racorduri, branșamente și […]
Află mai multe

Dezvoltarea activităţii de CD și a capacităţii de inovare

mai 26, 2022
ELECTRO – ALFA INTERNAȚIONAL SRL Creşterea nivelului de inovare al companiei prin construirea unui Centru […]
Află mai multe

Dezvoltarea activității de cercetare-dezvoltare

mai 26, 2022
ICME ECAB SA Creșterea nivelului de inovare al companiei prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (achiziționarea […]
Află mai multe

Investiţii în infrastructura de cercetare-dezvoltare

mai 26, 2022
LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA Creșterea nivelului de inovare al companiei prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare […]
Află mai multe

Modernizare și extindere Hotel Central

mai 26, 2022
RO COM CENTRAL SA Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii hoteliere prin modernizarea și extinderea infrastructurii de […]
Află mai multe

Modernizare şi supraetajare Hotel Dumbrava

mai 26, 2022
AGROINDUSTRIALA SA Îmbunătățirea infrastructurii turistice în vederea diversificării serviciilor turistice actuale și a creșterii capacităţii […]
Află mai multe

P.O.P.A.S. Gura Humorului

mai 26, 2022
Valorificarea potențialului local turistic prin investiții în infrastructura de agrement: amenajarea unei pârtii de schi, […]
Află mai multe

Palace Govora Spa - dezvoltare turism balnear

mai 26, 2022
Băile Govora SA Îmbunătățirea calității infrastructurii turistice de cazare și a serviciilor conexe oferite de […]
Află mai multe

Modernizare și integrare staţii de transformare în sistem SCADA

mai 26, 2022
E.ON Moldova Distribuţie Iași Creşterea securităţii furnizării energiei prin reducerea numărului de întreruperi şi reducerea […]
Află mai multe

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA (POIM 6.3)

mai 26, 2022
Denumire proiect: Implementarea unui sistem avansat de management al distribuţiei (ADMS) şi monitorizarea şi optimizarea […]
Află mai multe

CIMA Data Analytics București

mai 26, 2022
Denumire proiect: MoPEIA - Modelarea Prognozelor Energetice prin Învăţarea Automată Descriere proiect: dezvoltarea unui nou […]
Află mai multe
Relians 2022
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu