Menu

BPLUS ADVISORY (RENOVATIO)

Unitate de producţie hydrogen prin electroliză a unei capacităţi de stocare şi comprimare în vederea transportului.

Descriere proiect: crearea unei capacităţi de 10 MW de producţie hidrogen verde în instalații de electroliză până în 31 decembrie 2025 în localitatea Onești, judeţul Bacău.

Proiectul se înscrie în demersul de decarbonizare a sistemului energetic atât la nivel național, cât și la nivelul UE, acțiune  esențială  în  vederea  realizării  obiectivelor  climatice  stabilite  pentru  2030  şi  pentru  implementarea strategiei pe termen lung a Uniunii vizând atingerea neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2050.

Servicii oferite:

-acordarea de asistență de specialitate de la depunerea Cererii de Finanțare, până la primirea, de către Beneficiar, a notificării privind
aprobarea Proiectului;

-raport de eligibilitate;

- dezvoltarea aplicației de finanțare: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;

-asistență la organizarea procedurilor de achiziții publice, conform legislației în vigoare și cerințelor prevăzute în contractul de finanțare;

-asistență la realizarea rapoartelor tehnice și financiare, intermediare și finale, în vederea depunerii la Autoritatea de Management;

-asistență la realizarea cererilor de rambursare/plată, precum și a documentației justificative anexate;

-asistență cu ocazia vizitelor pe teren a reprezentanților AM;

-asistență în monitorizarea proiectului.

Valoare totală: 118.817.275,76 RON

Valoare grant: 77.919.144,53 RON

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram