Menu

ICME ECAB

Creșterea nivelului de inovare al companiei prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (achiziționarea de echipamente specifice).

Descriere proiect: proiectul contribuie la dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a companiei prin achiziţionarea a 17 echipamente de înaltă tehnologie.

Echipamentele vor fi amplasate în 3 laboratoare de cercetare, din cadrul platformei industriale a companiei:

-laboratorul din cadrul Secției Cabluri Energie 1;

-laboratorul din cadrul Secției Cabluri Energie 2;

-laboratorul din cadrul Secției Cabluri de Telefonie (Telecom).

Investiția va permite realizarea de noi categorii de amestecuri de materiale utilizate pentru crearea a două noi game de cabluri (de medie tensiune și pentru transmitere de date la foarte înaltă frecvență - peste 2.5 GHz).

Servicii oferite:

-asistenţă în elaborarea Studiului de fezabilitate conform HG 28/2008;

-dezvoltarea aplicației de finanțare (analiza cost-beneficiu, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor, documente suport);

-asistență în etapele de evaluare a proiectului și a contractării grantului;

-asistență în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/raport final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

Valoare totală: 933,92 Euro

Valoare grant: 296,29 Euro

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram