Menu

SOLO

Crearea primului parc logistic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în vederea dezvoltării investițiilor locale și a creării de noi locuri de muncă.

Descriere proiect : proiectul implică crearea primului parc logistic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, ce oferă firmelor găzduite un pachet complex de servicii şi facilităţi:

-servicii de bază: spaţii de depozitare/producţie uşoară (peste 9000 mp) şi spaţii de birouri (cca 1000 mp);

-servicii logistice integrate, oferite prin atragerea unui operator logistic (descărcare produse, grupare/paletare produse, depozitare, ambalare/etichetare produse, întocmire facilităţi export şi vămuire);

-servicii suport operaţionale: pază şi protecţie, sistem supraveghere video, reţea broadband, servicii de curăţenie, acces la parcare proprie.

Servicii oferite:

-consultanță în identificarea și dezvoltarea ideii de proiect;

-asistenţă pentru elaborarea studiului de fezabilitate tehnic, conform HG 28/2008;

-dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, plan de afaceri, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe obligatorii;

-asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.

-execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

Valoare totală: 6.884.676,58 Euro

Valoare grant: 3.400.705,11 Euro

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram