Menu

Parc Logistic Comuna Leţcani - Judeţul Iaşi

SOLO SRL

Crearea primului parc logistic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în vederea dezvoltării investițiilor locale și a creării de noi locuri de muncă.

SERVICII:

  • Consultanță în identificarea și dezvoltarea ideii de proiect;
  • Asistenţă pentru elaborarea studiului de fezabilitate tehnic, conform HG 28/2008;
  • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, plan de afaceri, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe obligatorii;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
  • Execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

DESCRIERE PROIECT

Proiectul implică crearea primului parc logistic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, ce oferă firmelor găzduite un pachet complex de servicii şi facilităţi:

  • Servicii de bază: spaţii de depozitare/producţie uşoară (peste 9000 mp) şi spaţii de birouri (cca 1000 mp);
  • Servicii logistice integrate, oferite prin atragerea unui operator logistic (descărcare produse, grupare/paletare produse, depozitare, ambalare/etichetare produse, întocmire facilităţi export şi vămuire);
  • Servicii suport operaţionale: pază şi protecţie, sistem supraveghere video, reţea broadband, servicii de curăţenie, acces la parcare proprie.

Valoare totală: 6.884.676,58 Euro

Valoare Grant: 3.400.705,11 Euro

Relians 2022
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu