Menu

SIBIOARA WIND FARM

Construirea unei unităţi de producţie a energiei electrice din resurse regenerabile prin utilizarea potenţialului eolian al zonei.

Centrală electrică eoliană - Parc Eolian Albeşti.

Descriere proiect: prin proiect se urmăreşte construirea în judeţul Vaslui, localitatea Albeşti, a unei unităţi de producţie a energiei electrice din resurse regenerabile: Centrala Electrică Eoliană - Parc Eolian Albeşti, alcătuită din 14 grupuri generatoare eoliene cu un total de putere instalată de 28 MW.

Adiacent obiectivului principal, proiectul prevede și construirea a 4,1 km drumuri de exploatare ce facilitează accesul în interiorul parcului eolian.

Servicii oferite:

-dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, analiză cost-beneficiu economico-financiară, analiză de risc şi senzitivitate, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;

-asistenţă pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate Tehnic, conform legislației în vigoare;

-asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului.

Valoare totală: 45.664.686,79 Euro

Valoare grant: 16.803.722,15 Euro

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram