Menu

ABC incubator

ABC Incubator - construire imobil de birouri, împrejmuire, amenajare incintă, racorduri, branșamente și organizare de șantier.

Descriere proiect: investiţia vizează înfiinţarea şi functionalizarea unui incubator de afaceri în Cluj-Napoca, în domeniul IT&C. Proiectul se compune din:

- investiţii finanţabile din ajutor de stat: construcţia clădirii incubatorului complet funcţională din perspectiva tehnică, cu racordarea şi branşarea la toate utilităţile necesare şi dotări necesare;

- investiţii finanţabile din ajutor de minimis (includem aici cheltuielile încadrate pe buget ca eligibile: servicii de publicitate şi informare obligatorie, audit financiar extern, servicii de asistenţă tehnică, servicii suport pentru rezidenţii incubatorului de afaceri.

Servicii oferite:

- analizarea eligibilităţii Beneficiarului și a ideii de proiect;

- elaborarea Documentaţiei de Finanţare, conform cerințelor Programului, pentru proiectul „Incubator de afaceri” (denumit în cadrul Contractului Proiectului);

- acordarea de asistență de specialitate de la depunerea Cererii de Finanțare, până la primirea, de către Beneficiar, a notificării din partea AM/OI, prin care este anunțat că Proiectul este aprobat pentru finanțare;

- acordarea de asistență de specialitate de la primirea, de către Beneficiar, a notificării din partea AM/OI, prin care este anunțat că Proiectul este aprobat pentru finanțare, până la semnarea, de către Beneficiar, a Contractului de Finanțare;

- acordarea de asistenţă de specialitate privind managementul Proiectului, în perioada de implementare.

Valoare totală: 43.829.849,29 RON

Valoare grant: 17,943,393.41 RON

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram