Menu

TESTER GRUP

Construirea unui centru de afaceri ce oferă spații funcționale și servicii specifice pentru dezvoltarea afacerilor întreprinderilor găzduite.

Centrul de Sprijinire şi Dezvoltare a Afacerilor.

Descriere proiect: prin proiect s-a construit un centru de afaceri ce oferă următoarele facilități firmelor găzduite:

-spații de birouri (cca 5000 mp);

-spații funcționale: 2 săli de training, 3 săli de conferinţe, 1 sală pentru întâlniri de afaceri;

-restaurant;

-acces la rețeaua broadband;

-eficienţă energetică sporită, în vederea reducerii costurilor cu utilităţile;

-acces facil la principala arteră de circulaţie a zonei, şoseaua Păcurari, care se continuă, la ieşirea din Iaşi, cu DN 28 şi DE 85;

-parcare pentru angajaţii şi potenţialii clienţi ai firmelor găzduite, inclusiv locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Servicii oferite:

-asistenţă pentru identificarea şi dezvoltarea ideii de proiect;

-asistenţă pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-realizarea studiului de piaţă;

-dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: planificarea și dezvoltarea activităților proiectului, analiza economico-financiară, analiza de risc și senzitivitate, elaborare plan de afaceri, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, documente anexe;

-asistenţă de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și în etapa de contractare a grantului;

-execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

Valoare totală: 35.471.043,86 RON

Valoare grant: 19.155.219,09 RON

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram