Menu

LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA)

Eficiență energetică prin recuperarea căldurii reziduale.

Creşterea eficienţei energetice în procesul de fabricaţie al cimentului, prin implementarea unor noi sisteme de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Descriere proiect: proiectul urmăreşte creşterea eficienţei energetice prin modernizarea procesului de fabricaţie al cimentului din cadrul punctului de lucru Hoghiz. Inovarea procesului tehnologic este realizată ca urmare a achiziţionării de echipamente (categoria BAT), ce vor permite transformarea căldurii reziduale evacuate de echipamentele actuale în energie electrică, cu următoarele beneficii:

-economii anuale de energie de cca 31%, la același nivel al producției și la același număr de ore de funcționare;

-reducerea cu 3.233 kW a energiei electrice absorbite din sistemul național de energie electrică;

-reducerea emisiilor poluante în atmosferă cu cca 45%, prin optimizarea fluxului tehnologic;

-economii anuale de 4.226.965,55 lei (fără TVA) a costurilor de energie, raportate la perioada de funcționare a cuptorului, respectiv de 10 luni/an. 

Servicii oferite:

-asistenţă elaborare bilanţ energetic; 

-asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare; 

-dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;

-asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 

Valoare totală: 22.044.744,96 Euro

Valoare grant: 7.739.585,39 Euro

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram