Menu

Eficiență energetică prin recuperarea căldurii reziduale

LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA

Creşterea eficienţei energetice în procesul de fabricaţie al cimentului, prin implementarea unor noi sisteme de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

SERVICII:

  • Asistenţă elaborare bilanţ energetic; 
  • Asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiză cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 

DESCRIERE PROIECT

Proiectul urmăreşte creşterea eficienţei energetice prin modernizarea procesului de fabricaţie al cimentului din cadrul punctului de lucru Hoghiz. Inovarea procesului tehnologic este realizată ca urmare a achiziţionării de echipamente (categoria BAT), ce vor permite transformarea căldurii reziduale evacuate de echipamentele actuale în energie electrică, cu următoarele beneficii:

  • economii anuale de energie de cca 31%, la același nivel al producției și la același număr de ore de funcționare;
  • reducerea cu 3.233 kW a energiei electrice absorbite din sistemul național de energie electrică;
  • reducerea emisiilor poluante în atmosferă cu cca 45%, prin optimizarea fluxului tehnologic;
  • economii anuale de 4.226.965,55 lei (fără TVA) a costurilor de energie, raportate la perioada de funcționare a cuptorului, respectiv de 10 luni/an. 

Valoare totală: 22.044.744,96 Euro

Valoare Grant: 7.739.585,39 Euro

Relians 2022
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu