Menu

Modernizare reţele distribuţie gaze naturale

E.ON Gaz Distribuţie SA Cluj

Modernizarea reţelei de presiune medie şi redusă (conducte şi branşamente) ce va conduce la  creşterea securităţii furnizării energiei.

SERVICII:

  • Asistență de specialitate în dezvoltarea studiului de fezabilitate, conform legislației în vigoare;
  • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului;
  • Asistență de specialitate în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

DESCRIERE PROIECT

Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a reţelei de distribuţie din municipiul Cluj-Napoca prin modernizarea reţelei de presiune medie şi redusă (conducte şi branşamente). Principalii indicatori de rezultat ai proiectului sunt:

  • 63.115 metri liniari de reţea de alimentare cu gaze naturale presiune medie şi redusă modernizaţi;
  • 18.513 metri liniari de branşamente individuale de alimentare cu gaze naturale modernizaţi;
  • 3.124 posturi de reglare montate.  

Valoare totală: 12.533.471,10 Euro

Valoare Grant: 3.772.463,30 Euro

Relians 2022
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu