Menu

Modernizarea instalațiilor și extinderea capacității de producție

SCHAEFFLER ROMÂNIA SRL

Dezvoltarea competitivității companiei pe piața ghidajelor liniare în vederea creșterii volumului exporturilor.

SERVICII:

  • Analiza eligibilității solicitantului și a ideii de proiect;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului;
  • Execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/raport final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

DESCRIERE PROIECT

Achiziția de noi echipamente ce va permite extinderea și modernizarea capacității de producție ghidaje liniare în cadrul companiei, în scopul creșterii eficienței și randamentului.

Valoare totală: 45.954.516,00 Lei

Valoare grant: 17.579.725,00 Lei

Relians 2022
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu