Menu

SCHAEFFLER

Dezvoltarea competitivității companiei pe piața ghidajelor liniare în vederea creșterii volumului exporturilor.

Modernizarea instalațiilor și extinderea capacității de producție.

Descriere proiect: achiziția de noi echipamente ce va permite extinderea și modernizarea capacității de producție ghidaje liniare în cadrul companiei, în scopul creșterii eficienței și randamentului.

Servicii oferite:

-analiza eligibilității solicitantului și a ideii de proiect;

-dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiză de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;

-asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului;

-execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/raport final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

Valoare totală: 45.954.516,00 Lei

Valoare grant: 17.579.725,00 Lei

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram