Menu

SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRASILVANIA NORD

Implementarea unui Sistem de Distribuţie Inteligentă a energiei electrice, într-o zonă omogenă din cartierul Rogerius, loc. Oradea.

Descriere proiect: realizarea de investiţii în infrastructura energetică la nivelul cartierului Rogerius din Municipiul Oradea în vederea reducerii consumului mediu de energie electrică, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice a locuinţelor şi modificarea comportamentului utilizatorilor.

Proiectul propune:

- implementarea unui sistem de măsurare inteligentă pentru 10.769 de consumatori preponderent casnici din Mun. Oradea, cartier Rogerius, ce vor fi conectaţi la reţele inteligente;

- îmbunătăţirea gestionării consumului de energie electrică de la nivelul locuinţelor vizate;

- modificarea comportamentului utilizatorilor de sisteme de măsurare inteligentă care să conducă la reducerea consumului mediu de energie electrică;

- asigurarea facturării energiei electrice pe baza consumului real.

Servicii oferite:

- analizarea eligibilităţii Beneficiarului și a ideii de proiect;

- dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiză de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;

- execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/raport final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.

Valoare totală: 94.499.249,67 RON

Valoare grant: 60.130.826,54 RON

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram