Menu

VIMETCO

Linie automată de ambalare a profilelor din aluminiu extrudat.

Descriere proiect - actualul proiect urmărește:

- creșterea competitivității Vimetco Extrusion, în perspectiva economică și durabilă;

- dezvoltarea pe piaţa naţională şi internaţională, ca urmare a realizării unor investiţii specifice;

- eficientizarea procesului de producţie prin introducerea unui proces inovator în firma Vimetco Extrusion care va duce la creşterea cifrei de afaceri şi a profitului operaţional pậnă în anul 2024;

- implementarea de „procese de producție mai ecologice”. Trecerea la un proces verde presupune trecerea de la o linie de ambalare manuală la una automată.

Servicii oferite:

- asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare;

- dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;

- asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.

Valoare totala: 4.113.615 EURO

Valoare grant: 1.999.778 EURO

Relians 2024
Designed by BeOnline Agency
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram